Felhasználási feltételek

A honlap bármely jellegű használata magával vonja az itt közzétett Szabályok és Feltételek elfogadását.

A honlap egészén használt „én”, „tulajdonos”, „Mogyorósi Rita” és “DesigneR Studio” Mogyorósi Rita EV-ra utalnak. „Te” bármely személyre utal, aki belép és/vagy használja ezt a honlapot.

Mindent megteszek azért, hogy a honlapon található információk hitelességét és teljességét biztosítsam, nem vagyok felelős azért, ha a honlapon elérhetővé tett információk nem hitelesek vagy teljesek. A honlapon található bármely anyagra való támaszkodás a Te saját felelősségedre történik.

A jelen honlapon található linkek mutathatnak harmadik fél weboldalára, azonban a tulajdonos nem vállal felelősséget ezen harmadik fél honlapok tartalmáért, hitelességéért és működéséért. A linkeket jóhiszeműségből szolgáltatja.

Szellemi tulajdonjog

Minden szerzői jog és más szellemi tulajdonjog a honlapon található bármely szövegben, képben és más anyagban, Mogyorósi Rita tulajdonát képezi, vagy azokat az adott tulajdonos engedélyével tartalmazzák.

Jogosult vagy böngészni a honlapon, de nyomtatás útján, merevlemezre való letöltéssel, és mások számára történő közzététel céljából sokszorosítani a tartalmakat csakis Mogyorósi Rita  írásbeli beleegyezésével lehetséges. Nyereség elérése céljából ezen honlap semmilyen részének másolata nem adható el vagy tehető közzé, valamint nem módosítható és nem építhető be más munkába, kiadványba vagy honlapba.

A honlapon megjelenő bármely tartalom felhasználása, illetve azokkal való visszaélés szigorúan tilos.

Ezen honlap használata a Te saját és kizárólagos felelősségedre történik.

A tulajdonos nem biztosít jótállást arra vonatkozóan, hogy a honlapon található anyag teljes, hiteles, megbízható, időszerű, harmadik felet nem károsító, hogy a honlapra való belépés zavartalan, hibamentes és vírusmentes lesz, hogy ez a honlap biztonságos lesz, hogy a honlapon keresztül a tulajdonostól érkező bármely tanács vagy vélemény hiteles vagy megbízható.

Mindenkor fenntartom a jogot a figyelmeztetés nélküli szigorításra, felfüggesztésre és megszüntetésre ezen honlaphoz való hozzáférésére, vagy a honlap bármely vonására és részére vonatkozóan.

A tulajdonos nem felelős azért, hogy a honlapon elérhetővé tett anyagot és szolgáltatásokat fenntartsa, vagy azokkal kapcsolatban javításokat, frissítéseket vagy közleményeket szolgáltasson. A honlapon található bármely anyag figyelmeztetés nélkül változtatható.

Továbbá nem szavatolom, hogy ezen honlap használata zavartalan és hibamentes lesz, és a tulajdonos nem vállal kötelezettséget vagy bárminemű felelősséget abban az esetben, ha számítógépes rendszere vagy más tulajdona vírus okozta fertőzésből származó veszteséget szenved, amely a honlap használatából, a hozzáférésből vagy valamely anyag honlapról való letöltéséből ered.

Az alkalmazandó jog teljes mértékéig határozottan lemondasz minden, a tulajdonossal szembeni követeléséről, amelyek ezen honlap használatából vagy a hozzáférésből származhatnak.

Tilos olyan tevékenységet végezni, amelyet a tulajdonos belátása szerint helytelennek ítélhet meg, és/vagy törvénytelen cselekedetnek ítélne meg, vagy valamely jogszabály alapján tilos erre a honlapra nézve, beleértve, de nem korlátozva a következőkre:

Minden olyan tevékenység, ami vagy az egyének adatvédelmét, vagy bármely más jogainak megsértését okozná.

A honlapot arra használni, hogy a tulajdonost, vagy más egyéneket becsméreljen és rágalmazzon, vagy olyan módon viselkedni, ami szégyenbe hozná a tulajdonos jó nevét;

Vírust tartalmazó fájlok feltöltése.

Engedély nélküli anyagok küldése vagy továbbítása a honlapra.

Fenntartom a jogot bármilyen változtatásra és javításra jelen honlap Felhasználási feltételeit illetően.